Tudományos tevékenység

 

A Sántha Kálmán Szakkollégium nagy hangsúlyt fektet tagjai tudományos ismereteinek bővítésére. Tesszük ezt úgy, hogy mind a graduális képzésben szereplő tárgyak elsajátítását, mind az azon kívül eső témák elérhetőségét igyekszünk biztosítani kurzusok, előadások, konzultációk, gyakorlatok formájában, és próbáljuk évről évre bővíteni a palettát, hogy egyre több szakkollégista igényét tudjuk kielégíteni.

Hallgatóinknak lehetőséget biztosítanuk a minden szemeszterben megrendezett Tudományos Kerekasztalon, hogy kutatási munkáikat bemutassák és javaslatokkal lássák el egymást. 

A 2010/2011-es tanévben új kreditkurzus indult „Gyógynövény-és drogismeret” címmel. Ezentúl a hallgatók a további tudományos munkájuk számára fontos információk birtokába juthattak a „Tudományos előadás diszkrét bája” nevű előadássorozaton való részvétellel. Az első-és másodéves hallgatók számára különösen hasznosnak bizonyult továbbá a Biofizika, Biostatisztika, Sejtbiológia, Embriológia, ÉKG illetve Élettan témájú konzultációk látogatása is.

 A 2011/2012-es tanévben igyekeztünk az előző évben keresett és népszerű kurzusainkat ismét megszervezni, továbbá elindítottuk a „Neurológia plusz”, az „Antropológia plusz” kurzusainkat, valamint a „Hallgatózás a szív felett” című elméleti és gyakorlati képzésünket is, amely kivételesen nem Debrecenben, hanem Kalocsán, a Szent Kereszt Kórházban került megrendezésre. Az idei évben a fentieken túl a „Hagyományos kínai orvoslás”-ról hallhatnak majd bővebben élménybeszámolót szakkollégistáink.

2016-os tanévtől kezdve gyógyszerész hallgatóink tartanak orvostan hallgatóknak kurzust "Receptírás" témában. A Kardiológi Klinika és a Tüdőgyógyászati Klinika kooperációjával "Auszkultációs kurzus"-t szerveztünk, ahol a hallgatók elsajátíthatják a szív és tüdő hallgatózását. 

A 2012/2013-as tanév során a Tudományos Diáktanács, a DEOEC Hallgatói Önkormányzata, a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete, a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete, valamint a Sántha Kálmán Szakkollégium együttműködése és közös elképzelése révén megszervezésre került egy nemzetközi tudományos konferencia Debrecenben, az EMESCO (European Medical Students' Conference) több, mint 100 fős részvétellel, amelynek fele külföldi hallgató volt.

A fentieken túl a Szakkollégium fontos feladatának tartja a tehetséggondozást. 2009 óta évente Nyári Tudományos Tábor kerül megrendezésre, amelynek során különböző gimnázium gimnazistái kapnak évről évre lehetőséget arra, hogy megismerkedhessenek a kutatómunka alapjaival. A két hétig tartó nyári tábor első hetében központi programban vesznek részt a diákok, míg a második héten tíz különböző intézetben kapcsolódhatnak be a kutatómunkában a résztvevők. A tábor végén a diákok saját munkájuk bemutatásával a későbbi tudományos diákköri előadásaikhoz szereznek kiváló alapot és tapasztalatot.